เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

กรุณาเลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการขอผ่าน Biz Portal จากทั้งหมด 1 รายการ

แบบฟอร์มขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- วัน

0 บาท

ดูรายละเอียด

ยื่นคำขอได้ที่

รวม

0 บาท

รวมวันทำการ

0 วัน

(คำนวณจากจำนวนใบอนุญาตทั้งหมดที่ระบบแนะนำ)

ยืนยันใบอนุญาตที่คุณเลือก

รวม

รวมวันทำการไม่เกิน

0 บาท

0 วัน

(คำนวณจากจำนวนใบอนุญาตที่จะยื่นขอผ่าน Biz Portal เท่านั้น)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ